A.S.F. a autorizat prima platforma de crowdfunding din Romania

[ad_1]

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) anunță autorizarea primei platforme de crowdfunding din România, SeedBlink. Astfel, societatea Seedblink Crowd S.A., care administrează platforma menționată, este prima societate autorizată de A.S.F. în calitate de furnizor de servicii de finanțare participativă, la scurt timp după intrarea în vigoare, în august 2022, a Legii nr. 244/2022 care reglementează acest domeniu.

Societatea este autorizată să ofere următoarele servicii de finanțare participativă:

  • plasarea fără un angajament ferm de valori mobiliare și instrumente admise în scopuri de finanțare participativă și recepția și transmiterea de ordine în legătură cu acele valori mobiliare și instrumente admise;
  • utilizarea vehiculelor cu scop special pentru furnizarea de servicii de finanțare participativă;
  • operarea unui buletin de anunțuri.

„Acest eveniment reprezintă finalizarea unei prime colaborări între A.S.F., ca instituție competentă legal la nivel național în domeniul finanțării participative și entitățile care solicită autorizarea în calitate de furnizor de astfel de servicii, reflectând totodată continuarea implicării Autorității în acest domeniu de pionierat pentru piața de capital locală. Această implicare s-a manifestat timpuriu, materializându-se atât în participarea tehnică la creionarea cadrului legal național reprezentat de Legea nr. 244/2022, cât și pe parcursul întregului proces de avizare și promovare legislativă,  care a precedat adoptarea și intrarea în vigoare a acestei legi”, subliniază domnul Ovidiu Petru, Director general – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F.

Odată cu apariția acestor noi entități autorizate, piața de capital își diversifică oferta de finanțare a societăților mici și mijlocii și stimulează antreprenoriatul inovator din România, prin accelerarea alocării eficiente a resurselor financiare. Astfel, sunt create premisele atragerii unor noi categorii de investitori și implementării unui nou model de afaceri pentru companii, precum și a unei noi alternative de finanțare pentru societățile eligibile.

Finanțarea participativă se realizează prin intermediul unei soluții de tehnologie financiară care oferă întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), cu precădere întreprinderilor nou-înființate și celor aflate în faza de extindere, un instrument de finanțare alternativ la cel bancar, respectiv prin punerea în legătură prin intermediul furnizorilor de servicii de finanțare participativă a potențialilor investitori sau împrumutători cu mediul de afaceri care caută finanțare. O astfel de finanțare se realizează prin intermediul împrumuturilor și al achiziționării de valori mobiliare sau alte instrumente admise în scopul finanțării participative. 

Derularea activității de finanțare participativă presupune implicarea a trei participanți principali, respectiv: dezvoltatorul de proiect care propune proiectul spre finanțare, investitorii care finanțează proiectul propus și un furnizor de servicii de finanțare participativă care constituie „interfața” ce facilitează realizarea conexiunii între dezvoltatorii de proiecte cu potențialii investitori prin administrarea unei platforme online.

A.S.F. subliniază că, deși activitatea de finanțare participativă beneficiază de un cadru de reglementare complex și particularizat (având o dimensiune atât europeană, prin aplicabilitatea directă a Regulamentului (UE) 2020/1.503, cât și națională prin prevederile Legii nr. 244/2022), aceasta presupune în continuare o serie de riscuri specifice pentru investitori, având în vedere că aceștia nu beneficiază de protecția oferită de fondurile de compensare.    

În acest context, reiterăm faptul că Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitate de autoritate competentă în România pentru îndeplinirea funcțiilor și sarcinilor prevăzute de Regulamentul (UE) 2020/1.503, rămâne permanent deschisă unui dialog tehnic pragmatic și constructiv, atât cu entitățile care doresc obținerea calității de furnizori de servicii de finanțare participativă sau care au obținut această calitate, cât și cu investitorii beneficiari ai acestor servicii, pentru îndeplinirea rolului și atribuțiilor sale legale în materia autorizării și supravegherii derulării activităților și operațiunilor specifice finanțării participative și pentru asigurarea unui cadru instituțional stabil și transparent de dezbatere a problematicilor, particularităților și provocărilor de natură practică specifice acestui domeniu.

Articolul A.S.F. a autorizat prima platforma de crowdfunding din Romania apare prima dată în Bucuresti Business – Despre afaceri. Zi de zi.

[ad_2]

Source link